Čišćenje DPF i FAP filtera

DPF i FAP filter. Servis za proveru i pranje partikularnih filtera, DPF i FAP filtera. Na svim putničkim i lakim dostavnim vozilima sa Euro 3,4,5,6 normama izduvnih gasova. Zbog uvođenja oštrije kontrole na tehničkim pregledima merenja izduvnih gasova su rigoroznija. Samim tim došlo je do prestanka uklanjanja DPF i FAP filtera sa vozila. Mi vam nudimo rešenje problema sa zapušenim DPF i FAP filterima.

Savremena mašina za mašinsko pranje uklanja nečistoće iz samog filtera i katalizatora i tako vozilo dobija vise snage a manje zagađuje životnu sredinu. Zapušenim DPF i FAP filterom moze doći do ozbiljniih problema turbine i motora. Zamena DPF i FAP filtera novim delom je jako skupo. Od par stotina, pa do par hiljada eura u zavisnosti od vozila. Zato vam mi nudimo po povoljnijim cenama pranje DPF i FAP filtera sa proverom pre početka tretmana i po završetku da bi se videla razlika. Pranje se sadrži iz:

  1. Provere zapušenosti DPF i FAP filtera vizuelno i vakum uređajem.
  2. Pranje DPF i FAP filtera u savremenoj mašini specijalizovanoj za tu svrhu. Sa dodatkom hemije koja deluje na samu garež iz filtera koja ne oštećuje keramiku iz istog. Samo pranje zavisi od zaprljanosti filtera: od 30 do 90 minuta na visokoj temperaturi.
  3. Sušenje filtera posle tretmana pranja na temperaturi od 150 – 400 stepeni celzijusa. Što je isto jako bitna stvar za uspešno rešavanja problema zapušenosti.
  4. I na kraju, DPF filter ili FAP filter bivaju opet proveravani, i vizuelno i vakumski sa štampanjem podataka pre i posle završenog tretmana.

Vrati se na početnu stranu

Facebook stranica Altur servis

Instagram stranica Altur servis